IPR d.o.o., t: +386 01 423 85 30, e: info@ipr.si

Pregled prodaje

Pregled Prodaje

Diagnosticiraj preden predpišeš zdravilo

 • Pridobitev jasne in objektivne slike o trenutnem stanju v prodaji.
 • Identifikacija problemov in rezerv v prodaji ter drugih področjih, ki so z njo povezana.
 • Identifikacija vzrokov in njihovih medsebojni povezav.
 • Priprava smernic za razrešitev problemov in izboljšave.
 •  

  Izdelava strategije

  Če ne veš kam hočeš priti, se ti ni treba bati, da bi kdaj prispel

 • Pregled obstoječe krovne strategije (poslanstvo, vizija, vrednote, strateške usmeritve in cilji).
 • SWOT analiza in dodelava strategije.
 • Produktno-prodajna matrika in določitev trženjskega fokusa.
 • Diferenciatorji/edinstvena ponudba vrednosti.
 • Trajnostni razvoj kot generator inovacij in vir konkurenčne prednosti.
 • Izdelava Strategije

   

  Usposabljanja po meri

  Usposabljenje Po Meri

  Optimalna učinkovitost je z ustreznim vložkom doseči čim večji efekt

  Udeležence usposabljanj ne naučimo le prodajnih tehnik, temveč tudi principe, na katerih temeljijo. Torej ne podajamo nekakšnih "receptur", ampak razumevanje prodajnih zakonitosti. Delo ne poteka na študijah primerov, katerih slabost je težavnost tranzicije v realno življenje, temveč že na vaših konkretnih prodajnih priložnostih. Zaradi vsega tega se v krajšem času doseže bistveno boljše rezultate kot pa z običajnimi izobraževanji.

 • Pregled tržnih ciljev.
 • Ocena ustreznosti kompetenc posameznikov in tima za doseganje teh ciljev.
 • Oblikovanje posebej prilagojenega programa usposabljanja glede na zbrane ugotovitve.
 • Izvedba in ocena učinkov.
 •  

  Vzpostavitev motivacijskega sistema

  Naravnani smo k delu tistega, po čemer smo merjeni

 • Določitev strateških ciljev podjetja.
 • Določitev enoletnih trženjsko-prodajnih ciljev podjetja in posameznih prodajalcev.
 • Glede na poslovno kulturo podjetja ugotoviti, kaj prodajalce motivira in kaj jih demotivira.
 • Definiranje fiksnega in variabilnega dela plače ter drugih stimulacij v odvisnosti od doseganja ciljev.
 • Preverba ustreznosti sistema variabilnih plač (finančne simulacije).
 • Vpeljava sistema v prakso.
 • Spremljanje in fino uglaševanje.
 • Vzpostavitev Motivacijskega Sistema
   

  Najemni management

  Najemni Managment

  Delaj tisto, kar znaš najbolje, ostalo pa prepusti zunanjim profesionalcem

  Za določen čas prevzamemo vodenje trženja in prodaje v vašem podjetju:

 • Posnetek obstoječega stanja v trženju in prodaji.
 • Analiza preteklih rezultatov in ocena tržnih gibanj v prihodnosti.
 • Določitev ciljev in časovna opredelitev.
 • Dodelitev pooblastil in določitev odgovornosti.
 • Definiranje fiksnega in variabilnega plačila glede na stopnjo doseganja ciljev.
 •  

  Vpeljava CRM softvera

  Sicer dobro orodje samo po sebi še ne zagotavlja uspeha

 • Specifikacija zahtev za CRM softver glede na obstoječe stanje in potrebe v prihodnje.
 • Specifikacija zahtev za izbiro najustreznejšega implementatorja.
 • Pomoč pri izbiri.
 • Nadzor implementacije.
 • Vpeljava v prakso.
 • Vpeljava CRM Software-a
   

  Celovita prenova prodaje

  Celovita Prenova Prodaje

  Veriga je močna toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen

 • Priprava projekta.
 • Posnetek stanja.
 • Uvedba v koncepte sodobne prodaje.
 • Izbira in določitev ciljnih skupin.
 • Sistematično pridobivanje interesentov.
 • Prodaja na podlagi vprašanj.
 • Odločitveni proces, nakupni vplivniki.
 • Ugotavljanje vrednosti.
 • Zasnova prodajnega procesa in prodajnih orodij.
 • Definiranje ustrezne informacijske podpore.
 • Upravljanje prodaje.
 • Vzpostavitev sistema nenehnih izboljšav.
 •  


  © 2010 IPR d.o.o., izdelava spletne strani Tomyco d.o.o.