IPR d.o.o., t: +386 01 423 85 30, e: info@ipr.si

Zakaj IPR

V kriznih časih je prva prioriteta podjetij znižanje stroškov. Ker pa »hujšanje« večinoma ne zadostuje, morajo tudi povečati prodajne prihodke. Tipični izzivi, s katerimi se srečujejo direktorji podjetij in vodje prodaje so:

  • nedoseganje prodajnih planov,
  • neuspešno pridobivanje novih strank in trgov,
  • uhajanje strank h konkurenci,
  • težaven nadzor in upravljanje prodaje ter
  • vedno hujši pritisk na cene in plačilne pogoje.

Ker je prodajna funkcija v slovenskih podjetjih večinoma še slabo razvita, sama ne najdejo ustreznih rešitev. Po drugi strani pa na trgu tudi ni celovite ponudbe, ki bi pomagala pri reševanju teh izzivov. Večina svetovalnih podjetij namreč le svetuje, najtežji del - uvajanje izboljšav v prakso - pa prepuščajo naročnikom. Ali pa nudijo izobraževanja metodologij in tehnik tradicionalne prodaje, ki pa v današnjem času ne delujejo več. Na drugem koncu pa so IT podjetja pretežno usmerjena le v implementacijo CRM programske opreme. Le z boljšim informacijskim orodjem, brez predhodne prenove prodajnega procesa, pa seveda ni pričakovanih rezultatov. Veliko CRM projektov je neuspešnih tudi zaradi nejasne opredelitve cilja, slabega upravljanja sprememb, vključenosti vrhnjega menedžmenta le na začetku projekta in miselnosti, da je to IT, ne pa poslovni projekt.

Team Work

IPR, Inovativne Poslovne Rešitve, d.o.o. se ukvarja z izvedbenim svetovanjem na področju trženja in prodaje. Podjetjem pomagamo do boljših prodajnih rezultatov. Nudimo celovite rešitve po meri naročnika. Znanja in izkušnje prehoda od prodaje izdelkov v pravo prodajo rešitev, ki smo jih pridobili v eni od najuspešnejših korporacij, zadnjih pet let ustrezno prilagojena in nadgrajena prenašamo v slovensko okolje. Pomagali smo podjetjem iz različnih branž (IT, kadrovske storitve, objektna higiena, gradbeništvo, proizvodnja, toplotna regulacija, strojegradnja, promocija, itd.). Ne podajamo le nekakšnih »receptur«, temveč razumevanje prodajnih zakonitosti. Nismo le svetovalci, temveč izboljšave pomagamo vpeljati tudi v prakso. Pri tem nam kompetence za upravljanje sprememb omogočajo ustrezno obvladovanje tveganj. Vzpostavimo sodoben prodajni sistem, ki temelji na učinkovitem in merljivem prodajnem procesu ter razvijemo posebej za naročnika prilagojena prodajna orodja in pripomočke:

  • kako ugotoviti, kakšen je odločitveni proces pri kupcu,
  • kakšne probleme imajo nakupni vplivniki,
  • diagnosticirati njihove vzroke, posledice ter izgraditi vizijo in vrednost rešitve v očeh kupca,
  • imeti nakupno-prodajni proces pod kontrolo.

Sicer velja, da 20% prodajalcev naredi 80% prodaje, vzpostavitev takega prodajnega sistema pa omogoča, da vsi prodajajo skoraj tako dobro kot najboljši. Zagovarjamo povezovanje in holističen pristop, saj se zavedamo, da je veriga močna le toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Pomagamo na vseh nivojih delovanja podjetij: strateškem, taktičnem in operativnem. Naročniku ne izstavimo računa glede na našo porabo časa, temveč se vežemo na uspeh projekta. Plačilo je torej odvisno od stopnje doseganja dogovorjenih ciljev.

 
© 2010 IPR d.o.o., izdelava spletne strani Tomyco d.o.o.