IPR d.o.o., t: +386 01 423 85 30, e: info@ipr.si

Primer 3

Problem:

VALTEX & Co. d.o.o. je vodilno podjetje v Sloveniji na področju higienskih sistemov in papirja. Z zaostrovanjem gospodarskih razmer se je rast vedno bolj upočasnjevala, trenda pa niso znali obrniti. Težko so prihajali do prvega sestanka s potencialnimi strankami, obstoječe stranke pa so naročale manj.


Razlogi:

  • Podjetje se ni prilagodilo na recesijske razmere.
  • Pomanjkanje sodobnih znanj in veščin na področju trženja in prodaje ter odpor do sprememb.
  • Neustrezna organizacija procesov, ki potekajo preko več različnih oddelkov.Potrebe in rešitev:

Prenova
Potrebovali so nek način, s katerim bi:
  • učinkovito pridobivali nove stranke in ohranjali obstoječe,
  • dvignili nivo usposobljenosti in motivacijo zaposlenih,
  • izboljšali organizacijo dela.

Predlagali smo celovito prenovo trženja in prodaje. Rešitev je vsebovala analizo stanja, pripravo smernic za spopadanje z gospodarsko krizo, prenovo prodajnih procesov in razvoj prilagojenih orodij ter vzpostavitev sistema nenehnih izboljšav. Delo je potekalo v obliki interaktivnih delavnic, izobraževanj, svetovanja in coachinga na konkretnih prodajnih primerih.Rezultat:

  • Pridobivanje interesentov se je izboljšalo skoraj za 3x.
  • Z novim prodajnim sistemom je podjetje postalo bolj odporno na turbulence na trgu.
  • Vzpostavljeni so bili izvedbeni projekti za udejanjanje strateških usmeritev in ciljev.


»IPR je pravi partner. Z njegovo pomočjo smo odkrili nove dimenzije našega posla. Tako na področju trženja in prodaje, kakor tudi pri postavitvi krovne strategije podjetja, organizaciji učinkovitih procesov in timskem delu. Pri tem ni šlo le za svetovanje, temveč tudi za najtežji del – uvedba izboljšav v prakso.«

Niko Kumar,
direktor VALTEX & Co. d.o.o.

 
© 2010 IPR d.o.o., izdelava spletne strani Tomyco d.o.o.